BELGELER2018-08-29T18:10:08+00:00

Gerekli Evraklar

Gerekli Evraklar

1- Müracaat dilekçesi

2- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için kimlik kartı fotokopisi (öğrenci ve veli)

3-Öğrencinin öğrenimine devam ettiğini gösteren belge

4-Sağlık durumunun kurumda kalmasına elverişli olduğunu belirten ve hekim tarafından düzenlenen sağlık raporu

5-İki adet vesikalık fotoğraf

6-Adli sicil ve arşiv kaydı belgesi

7- İkametgah